Playstation Plus Temmuz Ayı Ücretsiz Oyunları 2020

Nanoteknoloji Nedir ve Kullanım Alanları

Kelime anlamı itibariyle “Nano” Yunan kökenli olup cüce anlamlarına gelmektedir. Bir uzunluk birimi
olup, 1 Nanometre bir metrenin milyarda biri olmaktadır. Nano Teknoloji nedir sorusunu daha açık
ifade edecek olursak, günümüzde moleküllerin ve atomların en küçük birimlerini ifade etmek ve
maddeyi atomik boyutunda kontrol etmek için kullanılan teknolojidir diyebiliriz. Günümüz
teknolojisinde insanlar atom üzerine atom ekleyerek veya maddelerin moleküler yapısını değiştirerek
yeni maddeler elde etmeye çalışmaktadır.
Bilim dünyasının tüm bu çalışmalardaki en temel amacı ise; eğer doğadaki atomik dizilim yapısı bir
şekilde taklit edilebilir ve kopyalanabilirse atomların hareket ettirilmesi sağlanabilecektir. Buda bilim
dünyasına birçok farklı yeni madde oluşum imkânı sağlayacaktır. Bu yüzden birçok ülke Nano
teknolojiye olan çalışmalarını artırmıştır. Böyle bir teknolojide başarı elde edilebilirse, kömür gibi bir
taşın elmasa dönüştürülmesi başarılabilecek demektir.
Nanoteknoloji Kullanım Alanları
Nanoteknoloji kullanım alanları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Özellikle günümüzde bilgisayar,
fizik, biyoloji, kimya, malzeme bilimi ve elektronik gibi alanlarda oldukça sık bir şekilde
kullanılmaktadır. Bunların haricinde tıp alanında da kullanılmakta ve çok çarpıcı sonuçlar elde
edilmesine sebep olmaktadır. Şuanda gelişmekte olan bir teknoloji olan Nanoteknoloji, gelecek adına
insanlığa çok geniş bir yelpaze de hizmet edeceğe benziyor.
Nanoteknoloji sayesinde belki de çok küçük birçok mikroskobik aygıtlar sayesinde insanların
damarlarında dolaşarak tedavi sunacak cihazlar üretilebilecektir. Nanoteknoloji sayesinde çok daha
sağlam araçlar, çürümeyen paslanmayan ve kirlenmeyen eşyalar üretilebileceği gibi belki de kendi
kendisini temizleyen giysiler yapılabilecektir. Ucu açık ve çok geniş bir kullanım alanına sahip olacağa
benzeyen bu teknoloji sayesinde belki de günümüz dünyası için en büyük problemlerden birisi olan
temiz içme suyu kaynaklarına bir çözüm bulunabilecektir.
Geleceğin bilimi Nanoteknoloji olarak görülmektedir. Çok yakın bir gelecekte belki de artık bilim
insanları, insan vücudu üzerinde çalışacak olan farmakolojik ve biyolojik bilgisayaralar
üretebileceklerdir. Bu teknoloji ile insanlar kendi bilgisayarlarını üretebilecek ve emirler verebileceği
sistemlere sahip olacaktır. Bu teknoloji ile atomlar binlerce kez kendini yenileyecek ve her defasında
istediğiniz şekle bürünebilecektir. Bu teknoloji için çağımızın anahtar teknolojisi olduğu
söylenmektedir.

Yorumlar