Playstation Plus Temmuz Ayı Ücretsiz Oyunları 2020

Sanatın İnsan Yaşamındaki Yeri ve Önemi

Sanatın İnsan Yaşamındaki Yeri ve Önemi
Sanat aslında insanın içerisinde var olan duyguların, coşkuların veya o an içinde bulunduğu hissiyatın
bir nevi araçlarla dışa vurumu olmaktadır. Sanatın insan yaşamındaki yeri ve önemi bu özelliği
yönüyle çok büyük ve anlamlı olmaktadır. Sanat, insanın yaşam kalitesini yücelten ve hayatına anlam
katan bir uğraştır. Bu uğraş insandaki estetik yanın ortaya çıkarılması, algılanması, duyumsanması ve
her ne şekilde olursa olsun hep insan ile nesne arasındaki güzeli yakalama çabasıdır.
Sanat her zaman insanlara öncülük etmiş ve toplumsal değişimlerde kolaylıklar sağlamıştır. Bireylerin
algılama, düşünme, anlama yetilerini her daim açık tutmayı başarmış ve insanların duygusal yönlerini
aktif hale getirmiştir. Tüm bunların yanında sanat evrensel bir dil olup dünyanın hemen her yerinde
hep aynı etkiyi göstermiş ve göstermeyi de amaçlamıştır. Günümüz dünyasında insanların ve
teknolojinin çok hızlı bir şekilde değişimi, sanatın insan yaşamındaki yeri ve önemi günümüzde çok
daha anlamlı kılmaktadır.
Hızla gelişim ve değişim yaşanan içinde bulunduğumuz çağda sanat ve sanat akımlarının insanlara
öncülük etmesi ve doğru yolu bulma noktasında yardımcı olması çok önemli olmaktadır. Bu noktada
sanat insanlara öncülük etmesi ve geçmişi gelecek kuşaklara aktarması adına çok önemli bir misyon
üstlenmektedir. Millet olarak bizde sanat hep ikinci planda tutulmuş ve sanata gereken önem
verilmemiştir. Aslında bir milletin aydınlanmasını ve eleştirel düşünebilmesini sağlayan en önemli
etkinlik sanat olmaktadır. Sanat yetenek işi çok da önemli değil düşüncesi ile sanata olan ilgi
köreltilmeye çalışılmıştır.
Oysa sanatın insan yaşamındaki yeri ve önemi, çocuklara ve gençlere küçük yaştan beri anlatılsa
sevdirilse sanatın gelişip yayılması adına çok önemli bir yol kat edilmiş olacaktır. Bir bilimin
yayılabilmesi ve gelişebilmesi için ilk olarak o bilimin toplumda kabul görmesi ve büyüyüp
gelişebilmesi için gerekli ortamın sağlanması gerekmektedir. Sanat belki bir noktada yetenek işi
olabilir, ama şunu da asla unutmamak gerekir ki, küçük yaşlarda var olan yetenekler zamanla
kullanılmaz ve ortaya çıkarılmazsa zamanla kör olup gitmektedir. Bu sebeple sanata gereken önem
verilmeli ve toplumuzdaki her kesime ulaşması sağlanmalıdır.

Yorumlar